Obec Ratibořské Hory

Archiv
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta ČR
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 13.12.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
Návrh rozpočtu Obce Ratibořské Hory na rok 2018
Návrh rozpočtu DSO na rok 2018
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2017
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 18.7.2017
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2017
Pozvánka na jednání ZO Ratibořské Hory dne 18.7.2017
Zápis z jednání ZO dne 22.6.2017
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 22.6.2017
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2017
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2017
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2017
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 15.3.2017
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 15.3.2017
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 15.12.2016
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Ukončení nařízení Státní veterinární správy pro ohnisko k.ú. Chotčiny
Informace pro veřejnost - ptačí chřipka
Nařízení státní veterinární správy
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2016
Záměr prodat
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 21.9.2016
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 14.9.2016
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2016
Informace - elektronická evidence tržeb
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2016
Záměr obce prodat
Výzva k podání nabídky
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Ratibořské Hory
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Oznámení o konání ZK 17.12.2015
Záměr obce prodat
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vřesce - oznámení o ustanovení opatrovníkem
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2015
Rozhodnutí- konec nebezpečí požáru
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 6/2015
Nebezpečí vzniku požáru
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2015
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2015
Vyhláška č. 1/2015 - systém komunitního kompostování
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Záměr obce pronajmout bytovou jednotku
Záměr obce prodat
Výkaz o plnění rozpočtu 11/2014
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2014
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 11.9.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Ratibořské Hory
Zápis o výsledku voleb do ZO Ratibořské Hory
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2014
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2014
Výkaz o plnění rozpočtu 7/2014
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2014
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 11.6.2014
Komunální volby - informace
Smlouva o dílo
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2014
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 14.5.2014
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2014
Informace osídle a počtu volebních okrsků
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 5.3.2014
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2014
Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Koncese pro prodej linu a lihovin
Stanovisko SEA k vydané koncepci "Program rozvoje územního obvodu Jč kraje 2014 - 2020
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 27.11.2013
Návrh rozpočtu 2014
Výkaz o plnění rozpočtu X. 2013
Výkaz o plnění rozpočtu IX.2013
Výkaz o plnění rozpočtuVIII/2013
Výkaz o plnění rozpočtu VII/2013
Smlouva o dílo č. 9/2013/14
Výkaz o plnění rozpočtu VI.2013
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 5.6.2013
Zápis z jednání ZO dne 3.7.2013
Zápis z jednání zastupitelstva obce Ratibořské Hory Hory konaného dne 19.6.2013
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory 3.7.2013
Výzva k podání nabídky - mateřská škola - stavební úpravy
Výkaz o plnění rozpočtu IV.2013
Výkaz o plnění rozpočtu III.2013
Zápis z jednání ZO dne 21.3.2013
Výkaz o plnění rozpočtu XII.2012
II.kolo volby prezidenta republiky - výsledky hlasování
Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta ČR
Zápis z jednání ZO dne 6.12.2012
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Záměr obce prodat
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.12.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dražební vyhláška - Ladislav Macek, Ratibořské Hory
Výkaz o plnění rozpočtu X.2012
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Zápis z jednání ZO dne 10.10.2012
Výkaz o plnění rozpočtu IX.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Zákaz nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin
Výkaz o plnění rozpočtu VIII.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení - stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Zápis z jednání ZO dne 27.6.2012
Výkaz o plnění rozpočtu VI.2012
Usnesení z jednání ZO dne 27.6.2012
Výkaz o plnění rozpočtu V/2012
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2012
Zápis z jednání ZO dne 15.3.2012
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Stavební úprava a přístavby školní tělocvičny v Ratibořských Horách"
Usnesení z jednání ZO dne 15.3.2012
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2012
Výkaz o plnění rozpočtu 12/2011
rozpočet DSMO 2012
Zápis z jednání ZO dne15.12.2011
Usnesení z jednání ZO dne 15.12.2011
Výkaz o plnění rozpočtu 11/2011
Zápis z jednání ZO dne 26.10.2011
Usnesení z jednání ZO dne 26.10.2011
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2011
Zápis z jednání ZO dne 15.9.2011
Usnesení z jednání ZO dne 15.9.2011
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2011
Výkaz o plnění rozpočtu 7/2011
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2011
Zápis z jednání ZO dne 16.6.2011
Usnesení z jednání ZO dne 16.6.2011
Oznámení zahájení společného územního řízení a stavebního řízení - Musilovi Ratibořské Hory 184
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2011
Veřejná vyhláška - předpisný seznam - daň z nemovitostí za rok 2011
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2011
Zápis z jednání ZO dne 17.3.2011
Usnesní z jednání ZO dne 17.3.2011
Oznámení o konání zastupitelstva kraje
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Plnění rozpočtu 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 MIKROREGION
Výkazy 2010 MIKROREGION
Změna č.1 ÚP
Opatření obecné povahy
Oznámení
Volby 2010
Vyhláška
Podolí ÚP 1 e)
Podolí ÚP 1 d)
Podolí ÚP 1 c)
Podolí ÚP 1 b)
Podolí ÚP 1 a)
Podolí ÚP 1
Zrušení Odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR Tábor
Oznámení Pozemkový fond
Veřejná vyhláška - oznámení
Veřejná vyhláška
Oznámení
Vyměření daně z nemovitostí 2010
Rozpočet 2010
Rozhodnutí - rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě
Změna územního plánu

Dnešní datum je: 17.07.2019

Dnes slaví svátek: Martina

Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 19.6.2019
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.2- červen 2019
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.1-březen 2019
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 19.6.2019
více
Dražební vyhláška Csongrád
více
Rozpočtová opatření č.4/2019
více
Závěrečný účet za rok 2018
více
Pozvánka na ZO
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 21.3.2019
více
Zápisy a usnesení ze ZO 2018
více
Rozpočtová opatření č.3/2019
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 21.3.2019
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2019
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Porovnání cen za vodné a stočné za rok 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2019
více
Veřejná vyhláška-lesy
více
Veřejná vyhláška
více
Směrnice veřejných zakázek
více
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2019
více
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2019
více
Rozpočtová opatření č.2/2019
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výkaz o plnění rozpočtu 1/2019
více
Rozpočtová opatření č.1/2019
více
Oznámení o zahájení správního řízení
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 12/2018
více
Rozhodnutí- druhy živočichů
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.4-prosinec 2018
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 12.12.2018
více
Rozpočet sociálníko fondu na rok 2019
více
Rozpočet obce Ratibořské Hory na rok 2019
více
Rozpočtová opatření č.12/2018
více
Rozpočet ZŠ a MŠ 2019
více
Rozpočtová opatření č.11/2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 11/2018
více
Rozpočtová opatření č.10/2018
více
Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2022
více
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2018
více
Zápiz z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 1.11.2018
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO
více
Rozpočtová opatření č.9/2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2018
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 19.9.2018
více
Rozpočtová opatření č.8/2018
více
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.3-září 2018
více

Mobilní rozhlas

Obecně závazná vyhláška č.2/2018
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2018
více
Rozpočtová opatření č.7/2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 7/2018
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Rozpočtová opatření č.6/2018
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 14.3.2018
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.2-červen 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2018
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 21.6.2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2018
více
Rozpočtová opatření č.5/2018
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
více
Oznámení o jmenování pověřence
více
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2018
více
Rozpočtová opatření č.4/2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2018
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.1-březen 2018
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č.3/2018
více
Kupní smlouva-hasičské auto
více
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2018
více
Návrh ceny pro vodné rok 2018
více
Oznámení o vyjímce
více
Rozpočtová opatření č.2/2018
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 1/2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 12/2017
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č.4-prosinec 2017
více
rozpočtové opatření č.13/2017
více
rozpočtové opatření č. 12/2017
více
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
více
Rozpočet obce Ratibořské Hory na rok 2018
více
Schválený rozpočet Obce Ratibořské Hory na rok 2018
více
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta ČR
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 13.12.2017
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
více
Návrh rozpočtu Obce Ratibořské Hory na rok 2018
více
Návrh rozpočtu DSO na rok 2018
více
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2017
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č. 3 - říjen 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 18.10.2017
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21.10.2017
více
E-on Odstranění a ořez dřevin
více
Rozpočtové opatření č. 8/2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Rozpočtové opatření č. 5/2017
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výzva k podání nabídky
více
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2017
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Výzva k podání nabídky
více
oddělovač

Anketa

Jak se Vám líbí vzhled našich internotových stránek?

Ujde to
odpověď Ujde to(12%)
12%
Nic moc
odpověď Nic moc(14%)
15%