Prohlášení o přístupnosti

Obec Ratibořské Hory se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky https://www.ratiborskehory.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.ratiborskehory.cz/

Toto prohlášení se vztahuje na následující webové stránky

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

z důvodu nesouladu s vnitrostátními právními předpisy:

důvodu nepřiměřené zátěže:

jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 08.09.2019

Pro vypracování prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené **7. pád názvu obce/města/školy - Př: obcí Horní Dolní** vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Subjektsss Obec Ratibořské Hory koná maximum, aby její webová prezentace byla přístupná všem jejím uživatelům. Pokud však najdete chybu nebo námět pro zlepšení přístupnosti webové prezentace, prosíme o oznámení.

  • Oznámení můžete zaslat na e-mailovou adresu: obec@ratiborskehory.cz,
  • telefonicky: 381 283 450,
  • osobně na adrese: Obec Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, Ratibořské Hory, PSČ: 39142.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neuspokojivá kontaktujte přímo:
********DOPLŇTE VYŠŠÍ AUTORITU – STAROSTA…*********­**

Další údaje

WAI ARIA

Hlavní sekce stránky jsou opatřeny WAI ARIA atributy

Klávesové zkratky

  • alt(+shift) S – hlavní obsah
  • alt(+shift) N – navigace
  • alt(+shift) M – mapa webu

Skip odkazy

Při detekci ovládání stránek klávesnicí jsou jako první nabídnuty odkazy pro skok na hlavní obsah a navigaci

Informace prezentované v jiných formátech

Některá sdělení jsou prezentována, vzhledem k svému rozsahu, jako pdf, doc, xls.Pro jejich prohlížení je možné použít: