EKO-KOM

Sběrné nádoby na separovaný odpad

Sběrné nádoby jsou umístěny ve všech částech obce na místech k tomu určených a to:
pro místní část Ratibořské Hory -  sběrné místo za hasičskou zbrojnicí
                                                    -  sběrné místo u bytovek
pro místní část Ratibořice           -  sběrné místo před hasičskou zbrojnicí
pro místní část Vřesce                -  sběrné místo u obecního domu
pro místní část Dub                     -  sběrné místo vedle hasičské zbrojnice
pro místní část Podolí                  -  sběrné místo na návsi

Bližší informace o společnost EKO-KOM, a.s., která zajišťuje  recyklaci odpadu viz.

www.ekokom.cz

 

 

Sběr skla

Kontejner sklo

Do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

Obaly ze skla bývají označeny:Značky sklo

 

Sběr plastů

Kontejner plast

Do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

 novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:  Zna_ky_plasty.bmp