Obec Ratibořské Hory

Archiv
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2016
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2016
Oznámení o konání ZK 17.12.2015
Záměr obce prodat
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2015
Rozhodnutí- konec nebezpečí požáru
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 6/2015
Nebezpečí vzniku požáru
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2015
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2015
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2015
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Záměr obce pronajmout bytovou jednotku
Záměr obce prodat
Výkaz o plnění rozpočtu 11/2014
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2014
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 11.9.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Ratibořské Hory
Zápis o výsledku voleb do ZO Ratibořské Hory
Výkaz o plnění rozpočtu 9/2014
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2014
Výkaz o plnění rozpočtu 7/2014
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2014
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 11.6.2014
Komunální volby - informace
Smlouva o dílo
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2014
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 14.5.2014
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2014
Informace osídle a počtu volebních okrsků
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 5.3.2014
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2014
Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Koncese pro prodej linu a lihovin
Stanovisko SEA k vydané koncepci "Program rozvoje územního obvodu Jč kraje 2014 - 2020
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 27.11.2013
Návrh rozpočtu 2014
Výkaz o plnění rozpočtu X. 2013
Výkaz o plnění rozpočtu IX.2013
Výkaz o plnění rozpočtuVIII/2013
Výkaz o plnění rozpočtu VII/2013
Smlouva o dílo č. 9/2013/14
Výkaz o plnění rozpočtu VI.2013
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 5.6.2013
Zápis z jednání ZO dne 3.7.2013
Zápis z jednání zastupitelstva obce Ratibořské Hory Hory konaného dne 19.6.2013
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory 3.7.2013
Výzva k podání nabídky - mateřská škola - stavební úpravy
Výkaz o plnění rozpočtu IV.2013
Výkaz o plnění rozpočtu III.2013
Zápis z jednání ZO dne 21.3.2013
Výkaz o plnění rozpočtu XII.2012
II.kolo volby prezidenta republiky - výsledky hlasování
Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta ČR
Zápis z jednání ZO dne 6.12.2012
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Záměr obce prodat
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.12.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dražební vyhláška - Ladislav Macek, Ratibořské Hory
Výkaz o plnění rozpočtu X.2012
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Zápis z jednání ZO dne 10.10.2012
Výkaz o plnění rozpočtu IX.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Zákaz nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin
Výkaz o plnění rozpočtu VIII.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení - stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Zápis z jednání ZO dne 27.6.2012
Výkaz o plnění rozpočtu VI.2012
Usnesení z jednání ZO dne 27.6.2012
Výkaz o plnění rozpočtu V/2012
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2012
Zápis z jednání ZO dne 15.3.2012
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Stavební úprava a přístavby školní tělocvičny v Ratibořských Horách"
Usnesení z jednání ZO dne 15.3.2012
Výkaz o plnění rozpočtu 2/2012
Výkaz o plnění rozpočtu 12/2011
rozpočet DSMO 2012
Zápis z jednání ZO dne15.12.2011
Usnesení z jednání ZO dne 15.12.2011
Výkaz o plnění rozpočtu 11/2011
Zápis z jednání ZO dne 26.10.2011
Usnesení z jednání ZO dne 26.10.2011
Výkaz o plnění rozpočtu 10/2011
Zápis z jednání ZO dne 15.9.2011
Usnesení z jednání ZO dne 15.9.2011
Výkaz o plnění rozpočtu 8/2011
Výkaz o plnění rozpočtu 7/2011
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2011
Zápis z jednání ZO dne 16.6.2011
Usnesení z jednání ZO dne 16.6.2011
Oznámení zahájení společného územního řízení a stavebního řízení - Musilovi Ratibořské Hory 184
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2011
Veřejná vyhláška - předpisný seznam - daň z nemovitostí za rok 2011
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2011
Zápis z jednání ZO dne 17.3.2011
Usnesní z jednání ZO dne 17.3.2011
Oznámení o konání zastupitelstva kraje
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Plnění rozpočtu 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 MIKROREGION
Výkazy 2010 MIKROREGION
Změna č.1 ÚP
Opatření obecné povahy
Oznámení
Volby 2010
Vyhláška
Podolí ÚP 1 e)
Podolí ÚP 1 d)
Podolí ÚP 1 c)
Podolí ÚP 1 b)
Podolí ÚP 1 a)
Podolí ÚP 1
Zrušení Odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR Tábor
Oznámení Pozemkový fond
Veřejná vyhláška - oznámení
Veřejná vyhláška
Oznámení
Vyměření daně z nemovitostí 2010
Rozpočet 2010
Rozhodnutí - rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě
Změna územního plánu

Dnešní datum je: 17.10.2017

Dnes slaví svátek: Hedvika

E-on Odstranění a ořez dřevin
více
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 18.10.2017
více
Rozpočtové opatření č. 8/2017
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
více
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2017
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 18.7.2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č. 2 - červen 2017
více
Pozvánka na jednání ZO Ratibořské Hory dne 18.7.2017
více
Zápis z jednání ZO dne 22.6.2017
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020
více
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 22.6.2017
více
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2017
více
Rozpočtové opatření č. 5/2017
více
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2017
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výzva k podání nabídky
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č. 1 - březen 2017
více
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2017
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 15.3.2017
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Výzva k podání nabídky
více
oddělovač

Anketa

Jak se Vám líbí vzhled našich internotových stránek?

Ujde to
odpověď Ujde to(12%)
12%
Nic moc
odpověď Nic moc(14%)
15%