Obec Ratibořské Hory

EKO-KOM

Sběrné nádoby na separovaný odpad

Sběrné nádoby jsou umístěny ve všech částech obce na místech k tomu určených a to:
pro místní část Ratibořské Hory -  sběrné místo za hasičskou zbrojnicí
                                                    -  sběrné místo u bytovek
pro místní část Ratibořice           -  sběrné místo před hasičskou zbrojnicí
pro místní část Vřesce                -  sběrné místo u obecního domu
pro místní část Dub                     -  sběrné místo vedle hasičské zbrojnice
pro místní část Podolí                  -  sběrné místo na návsi

Bližší informace o společnost EKO-KOM, a.s., která zajišťuje  recyklaci odpadu viz.

www.ekokom.cz

 

 

Sběr skla

Kontejner sklo

Do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

Obaly ze skla bývají označeny:Značky sklo

 

Sběr plastů

Kontejner plast

Do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

 novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:  Zna_ky_plasty.bmp

Dnešní datum je: 22.09.2017

Dnes slaví svátek: Darina

Veřejná vyhláška
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
více
Výkaz o plnění rozpočtu 6/2017
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory ze dne 18.7.2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č. 2 - červen 2017
více
Pozvánka na jednání ZO Ratibořské Hory dne 18.7.2017
více
Zápis z jednání ZO dne 22.6.2017
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020
více
Pozvánka na zasedání ZO Ratibořské Hory dne 22.6.2017
více
Výkaz o plnění rozpočtu 5/2017
více
Rozpočtové opatření č. 5/2017
více
Výkaz o plnění rozpočtu 4/2017
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výzva k podání nabídky
více
Ozvěny z Ratibořských Hor č. 1 - březen 2017
více
Výkaz o plnění rozpočtu 3/2017
více
Zápis z jednání ZO Ratibořské Hory dne 15.3.2017
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Výzva k podání nabídky
více
oddělovač

Anketa

Jak se Vám líbí vzhled našich internotových stránek?

Ujde to
odpověď Ujde to(12%)
12%
Nic moc
odpověď Nic moc(14%)
15%